Stres u większości społeczeństwa wywołuje przyspieszenie rytmu serca, wzrost skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększenie objętości wyrzutowej i rzutu serca . Na pojawienie się stresu w danej sytuacji ma wpływ wiele czynników, w tym indywidualne odczucia. To nieprzyjemne uczucie może pojawić się podczas różnego rodzaju działań i sytuacji, przykładowo rozwiązywania zadania matematycznego, sytuacji konfliktowej w pracy czy wizyty u lekarza.