Aktualności


Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.


Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiające terapię wielu schorzeń. Nowoopracowane urządzenie umożliwiać będzie równoczesną lub następującą sekwencyjnie terapię z zastosowaniem różnych metod fizykalnych. W ramach projektu zostana opracowane również warunki działania synergistycznego terapii skojarzonej w celu leczenia trudno gojących się ran. Rezultaty działanie tego urządzenia mogą być dalece zadawalające gdyż wiążą się z działaniem szybkim, bezdotykowym i bezbolesnym.

W ramach pozyskanego dofinansowania zaangażowani zostali wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania bezpieczeństwa, badania jakościowe oraz badania potencjału klinicznego urządzenia.Opracowana zostanie również dokumentacja technologiczna pozwalająca na szybkie wdrożenie urządzenia na rynek po zakończeniu projektu. Forma ostatecznego udostępnienia klientom będzie przebiegać zgodnie z obrana strategią marketingowo-sprzedażową. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięta pełna gotowość do uruchomienia produkcji seryjnej urządzenia, które będzie stanowić innowację w skali świata.

Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0103/17

Data zawarcia umowy: 09.11.2017

Wartość projektu: 8 831 364,00 zł

Dofinansowanie: 4 945 712,00 zł

Okres realizacji: 03.09.2017 – 01.03.2022


Wdrożenie innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych

 

Projekt: Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.”

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego terapię wielu schorzeń. Nowo opracowane urządzenie bazować będzie na równoczesnym lub następującym w określonej kolejności różnych metod fizykalnych. W ramach projektu zostaną opracowane warunki działania synergistycznego terapii skojarzonej w celu leczenia różnych wskazań, przede wszystkim trudno gojących się ran.

obraz

 

Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0103/17-00
Data zawarcia umowy: 11 listopad 2017
Wartość projektu: 8 831 364,00 PLN
Dofinansowanie: 4 945 712,00 PLN
Okres realizacji: od 03.09.2017 do 01.03.2022

 

 


Walidacja na szczególnych grupach pacjentów.

Firma Microlife położyła kolejny kamień milowy w swojej bogatej historii. Poszerzyła walidację oznaczonych swoją marką aparatów do pomiaru ciśnienia krwi o grupy pacjentów specjalnych, czyli diabetyków, dzieci, kobiety w ciąży oraz ze stanem przedrzucawkowym, a także osoby ze schyłkową niewydolnością nerek.

Przeprowadzenie oddzielnych badań walidacyjnych dla tych grup pacjentów było o tyle ważne, że wykazują oni odmienne cechy fizjologiczne, istotne przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi, niż reszta populacji. Chodzi tu przede wszystkim o takie cechy jak: sztywność tętnic, wysoki współczynnik oddychania, arytmia itp. Ukończenie badań walidacyjnych dla grup pacjentów specjalnych to ogromny sukces firmy, który przekłada się na wysoką dokładność wyników pomiaru ciśnienia krwi u tych osób. Świadczy to o jakości i niepowtarzalności ciśnieniomierzy Microlife wśród innych dostępnych na rynku urządzeń. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów specjalnych pomoże im w lepszym kontrolowaniu ciśnienia tętniczego krwi niż dotychczas.

W tym miejscu warto raz jeszcze przypomnieć, czym dokładnie jest walidacja  urządzeń. Określenie to w odniesieniu do sprzętu medycznego oznacza, że przeszedł on serię badań klinicznych, których wyniki opublikowane zostały w uznanym przez świat medyczny oraz recenzowanym czasopiśmie. W publikacji wyniki zestawiane są z pomiarami uzyskanymi przy pomocy urządzenia referencyjnego, które charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarów. Walidacja kliniczna prowadzona jest za pomocą jednego z trzech protokołów: British Hypertension Society (BHS), Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) lub European Society of Hypertension (ESH). Wyróżnia je to, że należą do najbardziej liczących się w świecie towarzystw nadciśnienia tętniczego.

Efektem przeprowadzonych badań walidacyjnych jest dostosowanie ciśnieniomierzy marki Microlife do pomiaru ciśnienia tętniczego u wszystkich pacjentów, bez względu na stan ich zdrowia oraz rodzaj występującego schorzenia. Wierzymy, że fakt uzyskania walidacji klinicznej dla grup pacjentów specjalnych przez ciśnieniomierze marki Microlife utwierdzi w przekonaniu, zarówno świat medyczny, jak i samych pacjentów, o wysokiej jakości, dokładności oraz niepowtarzalności naszych urządzeń.


CHDE Polska jako Partner MMM17

logo MMM17

Firma CHDE Polska zaangażowana jest w ogólnoświatowy projekt o nazwie MMM17 (May Measurement Month). Nie tylko bierzemy w nim czynny udział, ale jesteśmy też oficjalnym Partnerem. Organizatorami badania są International Society of Hypertension (Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) oraz World Hypertension League (Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego).

 

MMM17, czyli Maj Miesiącem Mierzenia to szeroko zakrojone przesiewowe badania ciśnienia tętniczego krwi, które prowadzone są w ponad 100 krajach na całym świecie. Ich celem jest przebadanie w maju br. 25 milionów ludzi w skali globalnej, w tym od 50 000 do 250 000 osób na terenie naszego kraju.

 

Kampania MMM17 prowadzona jest w celu podniesienia w społeczeństwach na całym świecie świadomości problemu nadciśnienia tętniczego. Jak wskazują liczne badania, schorzenie jest bardzo poważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu oraz wystąpienia licznych chorób, w tym: zawału serca (choroba wieńcowa), udaru mózgu i chorób nerek. Pomimo zagrożeń, jakie nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą dla zdrowia, a nawet życia pacjenta, ponad połowa chorych nie mierzy regularnie ciśnienia i często nawet nie wie o swojej chorobie. Co więcej, wśród osób pozostających pod kontrolą lekarską, zaledwie jedna trzecia osiąga pożądane cele terapeutyczne. Projekt MMM17 zakłada wyrobienie u pacjentów nawyku regularnego pomiaru ciśnienia tętniczego i wzmożonej czujności umożliwiającej rozpoznanie symptomów choroby.

 

Projekt MMM17 prowadzony będzie jeszcze do końca maja br. Udział mogą w nim wziąć zarówno mężczyźni, jak i kobiety w wieku powyżej 18 lat, pod warunkiem, że nie mieli pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w ciągu ostatniego roku, licząc od momentu zakwalifikowania do badania MMM17. Badania prowadzane są w 1 500 placówkach medycznych i aptekach, oznakowanych plakatami poświadczającymi wykonywanie badań. Z uzyskanym wynikiem pacjent może zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego w celu interpretacji wyników i, jeśli to konieczne, ustalenia dalszego sposobu postępowania oraz wdrożenia sposobu leczenia.

 

MMM 17 polska


Gazele Biznesu 2015

gazele_biznesu_2015

Firma CHDE Polska w 2015 roku nagrodzona została prestiżową nagrodą Gazele Biznesu. Coroczny ranking, w którym przyznawane są nagrody, prowadzony jest przez dziennik Puls Biznesu od 2000 roku. Jego celem jest wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

Nagroda przyznana naszej firmie w XVI edycji konkursu stanowi ukoronowanie naszej dotychczasowej działalności i zachęca do dalszej wytężonej pracy. Wyróżnienie jest tym większe, że przyznano je starannie wyselekcjonowanym firmom, które wcześniej poddane zostały wnikliwej analizie pod kątem osiąganych wyników finansowych i uczciwości w prowadzeniu biznesu.

CHDE Polska, jako dystrybutor wysokiej klasy sprzętu medycznego, od lat stawia sobie za cel pomaganie pacjentom i dostarczanie najlepszych urządzeń nieustannie wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i rozszerzając własną ofertę zgodnie z ich wymaganiami. Mając do spełnienia tak ważną społeczną misję,obiecujemy nie zawieść zaufania fundatora nagrody, ani naszych klientów i nadal rzetelnie, z rozwagą oraz wspierając zdrowie pacjentów prowadzić naszą działalność.

Gazele biznesu1

Video relacja:

BESTSELLRY

best
Przenośny Inhalator NEB 800

Czytaj wiecej

best
Przenośny inhalator tłokowy NEB 1000

Czytaj wiecej

best
Inhalator tłokowy NEB 400

Czytaj wiecej

best
Ciśnieniomierz automatyczny Microlife BP B3 Afib

Czytaj wiecej