Projekty UE

Projekty UE
 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.

  Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiające terapię wielu schorzeń. Nowoopracowane urządzenie umożliwiać będzie równoczesną lub następującą sekwencyjnie terapię z zastosowaniem różnych metod fizykalnych. W ramach projektu zostana opracowane również warunki działania synergistycznego terapii skojarzonej w celu leczenia trudno gojących się ran. Rezultaty działanie tego urządzenia mogą być dalece zadawalające gdyż wiążą się z działaniem szybkim, bezdotykowym i bezbolesnym.

W ramach pozyskanego dofinansowania zaangażowani zostali wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania bezpieczeństwa, badania jakościowe oraz badania potencjału klinicznego urządzenia.Opracowana zostanie również dokumentacja technologiczna pozwalająca na szybkie wdrożenie urządzenia na rynek po zakończeniu projektu. Forma ostatecznego udostępnienia klientom będzie przebiegać zgodnie z obrana strategią marketingowo-sprzedażową. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięta pełna gotowość do uruchomienia produkcji seryjnej urządzenia, które będzie stanowić innowację w skali świata.

 

Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0103/17

Data zawarcia umowy: 09.11.2017

Wartość projektu: 8 831 364,00 zł

Dofinansowanie: 4 945 712,00 zł

Okres realizacji: 03.09.2017 - 01.03.2022

(Pobierz) - Protokół z zapytania ofertowego

(Pobierz) - Aktualizacja zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Korekta zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Korekta zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE CHDE 1.4 POPW FINAL 21 IX 10_23

(Pobierz) - Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Protokół 1/2017/POIR

(Pobierz) - Protokół 2/2017/POIR

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r.

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017

(Pobierz) - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017

(Pobierz) - Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017

Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.”

Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5