Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

(Pobierz) - Protokół z zapytania ofertowego

(Pobierz) - Aktualizacja zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Korekta zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Korekta zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE CHDE 1.4 POPW FINAL 21 IX 10_23

(Pobierz) - Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POPW z dnia 21 IX 2016r.

(Pobierz) - Protokół 1/2017/POIR

(Pobierz) - Protokół 2/2017/POIR

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r.

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017

(Pobierz) - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr: 1/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r

(Pobierz) - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku

(Pobierz) - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku

(Pobierz) - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 2/2017/POIR z dnia 22 maja 2017 roku.

(Pobierz) - Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017

(Pobierz) - Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017

Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.”

Projekt: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5